+32499373477

ACTIEF ONDER VERGUNNING ANB/BL-FF/V21-00122


DIENSTVERLENING

Onze vereniging biedt een dienstverlening aan fauna en faunabeheer met als doel het voorkomen van onnodig wildleed en - uit respect voor het gestrekte wild - het binnen halen van het stuk en de wildbraad.

REGIO'S

Onze gekwalificeerde nazoekteams zijn momenteel beschikbaar voor nazoeken in de Kempen, Hoge Kempen en Haspengouw.


NAZOEK GROFWILD
alle grofwildsoorten bepaald onder art. 3 Jachtdecreet:

  • reewild;
  • zwartwild;
  • roodwild;
  • damwild;
  • moeflonwild.

CONTROLENAZOEK
Indien u twijfelt na een schot - zelfs bij gebrek aan zweet, snijhaar en/of botsplinters op de aanschotplek - aarzel dan niet om ons te contacteren. Onze nazoekteams komen een controle doen.

STAND-BY OP DRUK- & DRIJFJACHT
Wij bieden de mogelijkheid om nazoeken te verzorgen tijdens drijf- en drukjachten, zowel in Vlaanderen als Wallonië...

NAZOEK VALWILD
zowel binnen als buiten de openingstijden zoals bepaald in het Jachtopeningsbesluit, 

& andere gekwetste (beschermde) diersoorten (deze laatste enkel in opdracht van ANB of politie)

VERGUNNING ZWEETWERK VOOR VLAAMSE NAZOEKVERENIGING


VLAAMSE NAZOEKVERENIGING ERKEND DOOR VLAAMSE OVERHEID

ANB leverde een vergunning af aan de Vlaamse Nazoekvereniging voor nazoek van ziekgeschoten wild en valwild, en dit voor zowel tijdens als buiten de openingsuren & -tijden bepaald in het Jachtopeningsbesluit. ANB en politie kunnen ook een beroep doen op de Vlaamse Nazoekvereniging in het belang van de openbare veiligheid, vanuit de overweging dat een gekwetst dier een gevaar kan betekenen voor de openbare veiligheid en vanuit het oogpunt van dierenwelzijn. 

DE NAZOEK... HET HOOGSTE GEBOD DER WEIDELIJKHEID

Indien u twijfelt na een schot - zelfs bij gebrek aan zweet, snijhaar en/of botsplinters op de aanschotplek - aarzel dan niet om ons te contacteren. Onze nazoekteams komen een controle doen. Zo bent u gerust dat er in uw jachtrevier geen wild ligt te lijden of te rotten en de wildbraad verloren gaat. Dat is uw plicht als weidelijk jager! De nazoek is een werk voor specialisten en vraagt volle concentratie van onze nazoekhonden en voorjagers. Nazoeken met hiervoor onvoldoende opgeleide honden en voorjagers kunnen leiden tot onnodig langer lijden van het wild en is dus in se onweidelijk. Daarom werken wij uitsluitend met nazoekhonden die kwalificaties behaalden op door het FCI erkende CACT-zweetwerkproeven.

ZWEETWERK... EEN EER OM TE DOEN

Zweetwerk is niet vrijblijvend en vraagt een volledige inzet van onze nazoekteams, ook bij onzekere nazoeken of controles. Het vergt veel kennis en ervaring en onze nazoekteams investeren dan ook veel tijd in de opleiding. Zweetwerk is onbetaalbaar en een eer om te doen, ook als de nazoekhond en voorjager risico lopen.

 
 

ANALYSE VAN DE PLAATS VAN AANSCHOT & LETSELHERKENNING

Aan de hand van de analyse van de aanschotplek maken onze nazoekteams een diagnose van de aard van het letsel. Op basis daarvan en nog een aantal andere factoren wordt een inschatting gemaakt na hoeveel tijd er wordt nagezocht. Te snel beginnen met de nazoek kan er toe leiden dat het ziek geschoten wild onnodig uit het wondbed wordt gestoten en daardoor mogelijk nog kilometers ver wegvlucht. De aanschotplek is daarom zeer belangrijk. We vragen dan ook om deze zo weinig mogelijk te verstoren.

PROFESSIONALITEIT & DISCRETIE

Nazoekwerk vraagt zelfbeheersing en absolute zwijgplicht als basis van vertrouwen.

STAND-BY OP UW DRUK- OF DRIJFJACHT?

Wij bieden de mogelijkheid om nazoeken te verzorgen tijdens drijf- en drukjachten, zowel in Vlaanderen als Wallonië... zowel op reewild, zwartwild, roodwild, damwild als moeflonwild. Daarbij vragen we uitdrukkelijk om op voorhand en tijdig te boeken. Op die manier kunnen wij garanderen dat er één of meerdere van onze gekwalificeerde nazoekteams ter plaatse stand-by zullen zijn. 

Meer details op aanvraag...

"DE NAZOEK... HET HOOGSTE GEBOD DER WEIDELIJKHEID"

SPONSOR VAN ONZE PSS X-TREME PROTECT NAZOEKKLEDIJ

 
 

+32499373477

nazoek(at)vlaamsenazoekvereniging.be

https://vlaamsenazoekvereniging.be

https://www.facebook.com/vlaamsenazoekvereniging
 
Een vraag?